II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego
"Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym"


Termin: 15 października 2015 r.

    Organizatorzy:
  • Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP,
  • Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratorów RP im. Ireny Babińskiej,
  • Naukowe Koło Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konferencja objęta jest patronatem honorowym Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury SSA Leszka Pietraszki, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Grabińskiego.